Projektiranje, ponude i prodaja dizala Finske marke “Kone”

Kone.hr

 

Dosada ugrađena dizala na području  Hrvatske:

 

Razvojno edukaciski centar Čakovec
Metalna jezgra, KONE  EcoSpace, 2.stanice
630kg.

Tehnološki park Varaždin
KONE EcoSpace, 5.stanica
1000kg.

Stambena građevina Paunovac
KONE Monospace, 4.stanice
630kg.

Zgrada dječjeg vrtića Lepoglava
KONE EcoSpace 2.stanice
630kg.

Trgovački centar Epicentar Dubrava, Zagreb
KONE MonoSpace, 2.stanice
800kg.

Stambeno-poslovna zgrada Jastrebarsko
KONE EcoSpace 6.stanica
630kg. 2.kom.

Rekonstrukcija postojeće stambene građevine u Zagrebu, Šestine
KONE EcoSpace, 4.stanice
480kg.

Visokostambena dvojna građevina Marčeljeva Draga
KONE EcoSpace, 4.stanice
630kg. 2.kom.

Proizvodno-skladišna hala u Kominu ,Geos d.o.o.
KLEEMANN Lisa 20, 2.stanice
1600kg.

Dječji vrtić Neven Rovinj
KONE EcoSpace, 2.stanice
630kg.

Osnova škola Andrija Mohorovičić Matulji
KONE EcoSpace, 4.stanice
1000kg.

Stambene građevine na Martinkovcu-istok, Rijeka
KONE EcoSpace, 10.stanica
1000kg. 2.kom.

Tehnološki park Varaždin
VIMEC S11, Podizna platforma, 2.stanice
300kg.

Višestambena građevina istarska 18, Čakovec
KONE EcoSpace, 4.i 5. Stanica
630kg.

Stambena građevina Čakovec-II faza
KONE EcoSpace, 5.stanica
630kg.

Stambeno poslovna zgrada 6, Čakovec
KONE EcoSpace, 7.stananica
630kg.

Stambeno poslovna građevina Opatija
KONE EcoSpace, 5.stanica
480kg.

Stambena građevina Martane,Čakovec
KONE EcoSpace, 6.stanica
630kg.

Rekonstrukcija doma kulture Štrigova
KONE MonoSpace 300 DX, 2.stanice
630kg.

Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec
KONE MonoSpace 500, 2.stanice
1000kg.

Višestambena građevina Opatija
KONE MonoSpace 300, 5 stanica
630kg.

Međimursko veleučilište ,centar održivog razvoja ,Čakovec
KONE monospace 500, 2.stanice
680kg.

Stambeno poslovna zgrada Čakovec
KONE MonoSpace 300 DX, 5.stanica
630kg.,2.kom.

Hotel Royal Palm i Dubrovniku
KONE EcoSpace, rekonstruncija, remont te montaža 2.stanice
1000kg. 2kom.

Poslovno stambena građevina Gruž-zgrada G2 Dubrovnik
KONE MonoSpace 500 10.stanica
2.kom.

Stabeno poslovna zgrada Bioci Sv.Mara,Šibenik
KONE MonoSpace 300 DX, 8.stanica
5kom.

Stambeno poslovna zgrada 6, Čakovec
KONE EcoSpace, 7.stananica
630kg