HUMKO - obrt za komunalne uslugeObrt aktivno posluje od 2006. godine i od po鑕tka je u vlasni箃vu je Stjepana Jakop鑙鎍, iz Brezni鑛og Huma, Brezni鑛i Hum 176, kada se otvorila potreba za takvom djelatno规u na podru鑚u kojem 緄vimo (imaju ga mnoga ve鎍 mjesta diljem zemlje).

Samo ime obrt je dobio prema ideji vlasnikovog oca Ivana Jakop鑙鎍 koji je spojio ime mjesta i namjenu kojom 鎒 se obrt po鑕ti baviti: HUM (Brezni鑛i Hum) + KO (Komunalne usluge).

Obzirom da je Stjepan od svog oca Ivana naslijedio, izme饀 ostalog, i imanje kojim se trebalo baviti te ga odr綼vati (oranje, ko筺ja trave, baliranje, kombajniranje, branje kukuruza itd.), otvorio je OPG kako bi mogao ponuditi usluge i strojeve svima po potrebi.

U zimskim periodima, kad ne bi bilo poslova u poljoprivredi, samo se nametnulo da se strojevima i alatima u posjedu mogu odra餴vati poslovi 鑙规enja snijega u selu, a kasnije je postalo jasno da za zimskim 鑙规enjem ima potrebe i u drugim dijelovima Op鎖ne. Tako je nastala i prva suradnja izme饀 obrta Humko i Op鎖ne (tada pod vodstvom Zorana Hegedi鎍), a koja suradnja je potaknula pro筰rivanje na dodatne komunalne djelatnosti kojima se danas bavimo.

Nakon godinu dana poslovanja imamo tri zaposlenika i osam ljudi koji honorarno ili po potrebi odra饀ju poslove. Humko je do danas sklopio suradnju s Op鎖nom Brezni鑛i Hum i Op鎖nom Breznica radi cjelogodi筺jih odr綼vanja i ure餴vanja groblja, sanaciju cesta i putnih jaraka te mal鑙ranje bankina.

Posjedujemo vlastite strojeve i mehanizaciju za zemljane radove, navoz i dovoz rasutih tereta, ure餰nja i 鑙规enja dvori箃a, 鑙规enje septi鑛ih jama te biokonpostiranje sme鎍 s groblja, a bavimo se i hortikulturom. Uz pomo kooperanata vr筰mo i asfaltiranje dvori箃a i cesta fini筫rom.

Kako jedno vu鑕 drugo, HUMKO vr筰 i usluge organiziranja sahrana, prijevoza mrtvih osoba, pokopa, no筫nja mrtvih na sahrani, izradu okvira, nadgrobnih plo鑑 i spomenika, a za izradu vijenaca i grobnih aran緈ana se brine na筧 Cvje鎍rnica DADA.
Cvje鎍rnica DADA, osim standardnih usluga u opisu cvje鎍rni, odra饀je sukladno dogovorima i: ure餴vanja sala, crkvi, vozila itd. za vjen鑑nja, krstitke i sve ostale prigode kao 箃o su ro餰ndani, Prve pri鑕sti ili Svete Potvrde (firme), godi筺jice braka, maturalne sve鑑nosti, razne proslave, vo緉ja mladenaca, izrada pozivnica, zahvalnica, diploma, priprema raznih oblika balona punjenih helijem, aran緄ranjem poklona, lampiona, revera, iznajmljivanje 筧tora, organiziranje cateringa i snimanja ili fotografiranja sve鑑nosti, prodaja lon鑑nica...

Dakle, u dogovoru s Vama, odra饀jemo i dogovaramo s poslovnim partnerima kompletne radnje za organiziranje svadbi i sl. doga餫nja, iznajmljujemo i ukra筧vamo vozila za te prigode i jo puno drugih radnji koje Vas mogu optere鎖vati idejno ili vremenski.

Cvje鎍rnicu DADA smo otvorili i u Kri緀vcima, te smo tako pro筰rili podru鑚e djelovanja. Osim na lokalnom podru鑚u, cvije鎒 dostavljamo i na podru鑚u 緐panije.

Uz sve navedeno, nedavno smo pro筰rili ponudu te se po鑕li baviti i uzgojem smilja, od kojeg proizvodimo ulje.

SVE na筫 usluge: HUMKO - obrt za komunalne usluge i Cvje鎍rnica DADA


pogrebno vozilo

Prodaja pogrebne opreme, izrada grobnica, izrada okvira za grob, ukopi, organiziranje pogreba u zemlji i inozemstvu, rje筧vanje i pribavljanje sve potrebne dokumentacije

iskopi

Sadimo i uzgajamo smilje te od njega proizvodimo eteri鑞a ulja koja su postala pravi hit u svijetu.

komunalni radovi

萯规enje snijega, ure餰nje oku鎛ica, 筰筧nje trave i 緄vica, 鑙规enje odvodnih kanala, prijevoz rasutih tereta, ostali komunalni radovi

zimska slu綽a

Vlastitim strojevima i alatima 鑙stimo prilaze od snijega, sme鎍, nakupina, te pru綼mo usluge za sve ostale zimske poslove i radnje

cvjetni asortiman

Ni箃a nam nije nemogu鎒... Zatra緄te po Va筼j 緀lji bukete, aran緈ane, kitice u svim bojama i kombinacijama za vjen鑑nja, krstitke, ro餰ndane, rodbinu, prijatelje, za vesele i tu緉e prilike i prigode kao 箃o su izrade vijenaca ili aran緈ana, odnosno buketa za trenutke opro箃aja od dragih nam ljudi... Posjetite Cvje鎍rnicu DADA!

ukrašavanja

Treba Vam ukrasiti vozilo, salu za odre餰nu priliku, crkvu, oku鎛icu, grob... Pripremiti 鎒mo Vam balone za razne sve鎍nosti, ukrasiti svije鎒 za kr箃enja i sl. Na pravom ste mjestu. Obratite nam se i izrazite Va筫 緀lje, uvijek smo na raspolaganju! Cvje鎍rnica DADA

ostale usluge

Izra饀jemo pozivnice za razne prigode, zahvalnice, organiziramo fotografiranja i snimanje svadbi, kr箃enja, ro餰ndana, karmina i sprovoda, vo緉ju mladenca te vr筰mo najam limunzina. Bavimo se i hortikulturom, sadnjom smilja i proizvodnjom eteri鑞ih ulja, prodajom auto guma i jo mnogim drugim poslovima!


O nama


HUMKO, obrt za komunalne usluge vodi Stjepan Jakop鑙 i to dugi niz godina. Nakupilo se tu iskustva koje se danas mo緀 ponuditi 鑙sta obraza jer posao obavljamo korektno, na vrijeme i s voljom.

Cvje鎍rnicu DADA otvaramo iz potrebe zaokru緀nja na筰h usluga, te smo tako spremni preuzeti za vas i odraditi cijeli proces doga餫nja, bilo da se radi o veselim, ili o tu緉im doga餫jima.

U te筴im trenucima gubitka voljene osobe stojimo Vam na raspolaganju svaki dan od 0 do 24 sata kako bismo Vam olak筧li obveze koje su pred Vama.

Obratite nam se s povjerenjem.

Kontaktirajte nas


Humko
+385 (0)98 1811 492 - vl. Stjepan Jakop鑙
Brezni鑛i Hum, Brezni鑛i Hum 176
Radno vrijeme: Svaki dan od 00:00-24:00 sata
E-mail humko@humko.hr
Cvje鎍rnica DADA
+385 (0)98 9250 562 - Brezni鑛i Hum bb
+385 (0)99 4342 313 - Kri緀vci, Helenski put 3

E-mail
dada@humko.hr - za Brezni鑛i Hum
anamarija@humko.hr - za Kri緀vce